Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom, smal)

Fietsprojecten in de vervoerregio

De Vervoerregio investeert in fietspaden, fietsbruggen, tunnels, fietsenstallingen bij het OV en bij winkelvoorzieningen, in publiekscampagnes en onderzoek en in innovaties. Alle investeringsprojecten staan genoemd in de uitvoeringsparagraaf bij de investeringsagenda Fiets, per vervoerregiogemeente.  

Tekst (1 kolom, smal)

Kosten per project

De kosten per project zijn inschattingen van wat de vervoerregio aan financiële bijdragen kan leveren. De overzichten zijn samen met de gemeenten opgesteld. Gemeenten en andere wegbeheerders hebben hiermee meer zekerheid dat er voor hun regionale fietsprojecten ook geld vanuit de Vervoerregio Amsterdam beschikbaar is. De projecten moeten eind 2025 klaar zijn. Ieder jaar bekijkt de vervoerregio of ze projecten moet aanpassen op de trends en ontwikkelingen op het gebied van fietsen.