Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom, smal)

Concessie Zaanstreek

De ‘Concessie Zaanstreek’ is het netwerk van buslijnen door het gebied van de gemeenten Zaanstad en Oostzaan. OV-bedrijf Connexxion heeft hier het exclusieve recht om de reizigers te vervoeren. De concessie Zaanstreek is verleend voor de periode 2000 tot en met 2018.


Tekst (2 kolommen)

De ruggengraat van het netwerk zijn de R-netlijnen naar Amsterdam; dat zijn de lijnen voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) door de Randstad. De lijnen in de concessie Zaanstreek ontsluiten het gebied voor alle inwoners van de Zaanstreek en verbeteren de bereikbaarheid van de regio. Andere belangrijke aspecten zijn betaalbaarheid, sociale veiligheid en fysieke toegankelijkheid van het OV.  

Onderdeel van de overeenkomst tussen opdrachtgever Vervoerregio Amsterdam en Connexxion is ook om in concessieperiode de CO2-uitstoot terug te dringen en de leefbaarheid in het gebied te verbeteren.

Meer reizigers

Door het sterk verbeterde aanbod en de opwaardering van buslijnen tot R-netlijnen is het aantal vervoerde reizigers sinds de start van de huidige concessie fors gegroeid.

Vervoerregio controleert

Als opdrachtgever en eindverantwoordelijke voor het openbaar vervoer controleert Vervoerregio Amsterdam de kwaliteit van het openbaar vervoer zoals Connexxion

dat uitvoert. De Vervoerregio controleert ook of de vervoerder zich houdt aan de eisen rond kwaliteit van de bussen en randvoorwaarden van de dienstregeling.

Samenwerking

De Vervoerregio werkt samen met de gemeentes Zaanstad en Oostzaan. Beide gemeenten vormen de adviescommissie Zaanstreek. De adviescommissie geeft onder andere advies over de wijzigingen in de dienstregeling die worden voorgesteld door de vervoerder

De concessie Zaanstreek is een van de 3 streekconcessies in de vervoerregio Amsterdam. De andere twee zijn Waterland en Amstelland-Meerlanden. Daarnaast heeft de Vervoerregio de stadsconcessie Amsterdam.

Meer informatie

Website Connexxion: www.connexxion.nl
Buurtbus Zaanstreek Zuid: www.buurtbuszaanstreekzuid.nl

Contactpersoon: Herman Brüheim – concessiebeheerder