Banner met afbeeldingen
 • Metropoolregio Amsterdam

Tekst (1 kolom, smal)

Metropoolregio Amsterdam

Het informele samenwerkingsverband Metropoolregio Amsterdam (MRA) kent drie bestuurlijke platforms. Deze platforms doen de bestuurlijke coördinatie van de MRA-activiteiten. Vervoerregio Amsterdam is lid van deze platforms.


Tekst (2 kolommen)

De leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigen de vervoerregiogemeenten in de MRA-platforms. Daarnaast neemt een aantal vervoerregiogemeenten ook zelf deel aan de platforms.

De drie platforms zijn:

 • Platform Ruimtelijke Ordening (PRO)
 • Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam (PBM)
 • Platform Regionale Economische Structuur (PRES).

De drie voorzitters van de platforms en een regionale vertegenwoordiging vanuit Flevoland vormen samen het voorzittersoverleg MRA.


Tekst (3 kolommen)

Platform Ruimtelijke Ordening

Het Platform Ruimtelijke Ordening (PRO) verzorgt de afstemming van regionale ruimtelijke ontwikkelingen en planvorming. Dit platform komt circa 4 keer per jaar bijeen. Speciale aandacht is er voor de onderwerpen duurzaamheid, metropolitaan landschap en verstedelijking. Deze aandachtsgebieden hebben elk een eigen stuurgroep, die aan het platform rapporteert.

Deelnemers  

Vanuit de Stadsregio gemeenten
 • Lex Scholten, gemeente Diemen, vertegenwoordiger Stadsregio Amsterdam - bestuurlijke trekker Stuurgroep Verstedelijking
 • Hans Krieger, gemeente Purmerend en overig Waterland
 • Adam Elzakalai, gemeente Haarlemmermeer en overig Meerlanden
 • Peter Bot, gemeente Amstelveen en overig Amstelland
 • Dennis Straat, gemeente Zaanstad en overig Zaanstreek
 • Eric van der Burg, gemeente Amsterdam (vicevoorzitter).
Andere deelnemers
 • Joke Geldhof, provincie Noord-Holland (voorzitter)
 • Jaap Lodders, provincie Flevoland
 • Jeroen van Spijk, Zuid-Kennemerland
 • Tim de Rudder, IJmond
 • Lia de Ridder en Marleen Sanderse, Gooi en Vechtstreek
 • Tjeerd Herrema, gemeente Almere
 • Ed Rentenaar, gemeente Lelystad
 • Tjeerd Talsma, provincie Noord-Holland, bestuurlijke trekker Stuurgroep Metropolitane Landschap. 

Meer informatie

Meer informatie over het PRO vindt op: http://www.metropoolregioamsterdam.nl/ruimtelijke-ordening/

Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

Het Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam (PBM) coördineert alle activiteiten rond verkeers- en vervoerprojecten. Dit platform komt circa 4 keer per jaar bijeen. Centrale invalshoek voor het Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam (PBM) is het bevorderen van de (internationale) bereikbaarheid van de MRA. Centraal op de agenda staan grote infrastructuurprojecten en ontwikkelingsstrategieën voor verkeer en vervoer. 

Deelnemers

Vanuit de Stadsregio gemeenten
 • Derk Reneman, portefeuillehouder Verkeer van de Stadsregio Amsterdam 
 • Pieter Litjens, gemeente Amsterdam.

Andere deelnemers:

 • Elisabeth Post (vz), provincie Noord-Holland
 • Henk Mulder, gemeente Almere
 • Jaap Lodders, provincie Flevoland
 • Fred Delpeut, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord.

Meer informatie

Meer informatie over het PBM vindt u op de metropoolregioamsterdam website.
Ga voor de vergaderkalender PBM naar: (link invoegen)

Platform Regionale Economische Structuur

In het Platform Regionale Economische Structuur (PRES)  coördineert economische activiteiten van de samenwerkende  overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam vorm. Dit platform komt circa 4 keer per jaar bijeen. De acties hebben onder andere betrekking op bedrijventerreinen en kantoorlocaties (Plabeka), het toeristisch beleid, onderwijs & arbeidsmarkt en het kennis- & innovatiebeleid. Met name rond de twee laatstgenoemde onderwerpen wordt door de regionale overheden in de Amsterdam Economic Board nauw samengewerkt met het bedrijfsleven en de onderwijs-en kennisinstellingen.

Deelnemers

Vanuit de Stadsregio gemeenten
 • Dennis Straat, gemeente Zaanstad, vertegenwoordiger Stadsregio Amsterdam
 • Kajsa Ollongren (vz), gemeente Amsterdam
 • Adam Elzakalai, gemeente Haarlemmermeer
 • Maaike Veeningen, gemeente Amstelveen
Andere deelnemers
 • Mark Pol, gemeente Almere
 • Joyce Langenacker, gemeente Haarlem
 • Wimar Jaeger, gemeente Hilversum
 • Jop Fackeldey, gemeente Lelystad
 • Jan-Nico Appelman, provincie Flevoland
 • Jaap Bond, provincie Noord-Holland
 • Arjen Verkaik, regio IJmond.

Meer informatie

Meer informatie over het PRES vindt u op: http://www.metropoolregioamsterdam.nl/economie


Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.