Banner met afbeeldingen
  • Financien

Tekst (1 kolom, smal)

Financiën

Op deze pagina vindt u alle financiële overzichten van de Vervoerregio Amsterdam tot minstens 3 jaar terug.
Het gaat om onze begrotingen, halfjaarrapportages en jaarverslagen.

Tekst (2 kolommen)

Halfjaarrapportages en jaarverslagen

Ieder jaar publiceert de Vervoerregio Amsterdam haar halfjaarrapportage en het jaarverslag. In het jaarverslag legt het dagelijks bestuur van de Vervoerregio verantwoording af aan de Regioraad. Er wordt ingegaan op het in dat jaar gevoerde beleid en laat zien waaraan de Vervoerregio haar geld heeft besteed. Ook staan de behaalde resultaten per programma erin, zoals ‘Openbaar vervoer’ en ‘Infrastructuur’ en het geld wat daarmee gemoeid was.

Begrotingen

Elk jaar stelt de regioraad de begroting voor het komend jaar vast. In de begroting leest u wat de Vervoerregio voor het komend jaar wil bereiken, hoe we dat gaat doen en hoeveel geld daarvoor wordt uitgetrokken. De begroting bestaat uit twee delen: de beleidsbegroting en de financiële begroting.  De beleidsbegroting met het programmaplan richt zich vooral op onze doelstellingen en ambities. De financiële begroting geeft een overzicht van de begrote inkomsten en uitgaven van de Vervoerregio en beschrijft de financiële positie.

Afbeeldingen (alleen headers)

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.