Banner met afbeeldingen
  • Regelgeving

Tekst (1 kolom, smal)

Regelingen en Bekendmakingen

Hier vindt u alle bekendmakingen en regelingen van de Vervoerregio Amsterdam (tot 31 december 2016 was dit de Stadsregio Amsterdam).


Tekst (2 kolommen)

Verordeningen en regelingen

De Wet elektronische bekendmaking verplicht alle overheden om hun eigen regelgeving digitaal beschikbaar te stellen op Overheid.nl.

De geldende regelgeving van de Vervoerregio Amsterdam.

Bekendmakingen

Sinds 2015 maakt de Vervoerregio Amsterdam de verordeningen, regelingen en beleidsregels digitaal bekend via Overheid.nl  in het blad 'Gemeenschappelijke Regelingen'.

De bekendmakingen van de Stadsregio Amsterdam tot en met 31 december 2016.
De bekendmakingen van de Vervoerregio Amsterdam vanaf 1 januari 2017.

Afbeeldingen (zoeken)