Banner met afbeeldingen
  • Banner Knooppunt Schiphol Zuid
Tekst (1 kolom, smal)

HOVASZ Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer – Schiphol Zuid

Er is een nieuw HOV-tracé in ontwikkeling bij Aalsmeer en Schiphol Zuid: HOVASZ. Dit tracé voor hoogwaardig openbaar vervoer komt te liggen op de N196 tussen de Fokkerweg in de Haarlemmermeer, door Aalsmeer tot en met de Poelweg in Uithoorn.


Tekst (2 kolommen)

HOVASZ

Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland, gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn willen met de aanleg van de HOV-verbinding de OV-bereikbaarheid van Aalsmeer en de bedrijventerreinen Green Park, Schiphol Rijk en het in aanleg zijnde Schiphol Logistics Park verbeteren. Ook verbeteren we de fietsbereikbaarheid en verkeersveiligheid op het tracé.
Daarnaast geeft het project invulling aan de belangrijke wens van de gemeente Aalsmeer om de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de veiligheid te verbeteren ten opzichte van de oude situatie. De weg wordt heringericht met busbanen, rotondes, wegen, fiets- en voetpaden. Fietsers- en voetgangers krijgen daarbij voorrang op het overige verkeer. De verwachte resultaten op een rij:

Openbaar vervoer:
• 4,6 km nieuwe busbaan
• 2 knooppunten: Schiphol Zuid & Busstation Aalsmeer
• 2 HOV R-net bushaltes

Fiets:
• 1,4 km nieuw fietspad
• 2,2 km verbreding fietspad
• 1 fietstunnel bij de kruising met de N231
• 1 fietsonderdoorgang ter hoogte van de Ringvaart Haarlemmermeer
• 800 fietsparkeerplekken

Weg:
• 4,6 km herinrichting weg
• 6 rotondes
• 2 kruisingen (herinrichting)
Voor verschillende buslijnen worden reistijdwinsten geboekt. Naar verwachting zal de reistijd voor lijn 172 met 5,0 minuten afnemen en voor lijn 340 met 3,6 minuten.

Aanvang realisatiefase en samenwerking

De Vervoerregio werkt in dit project samen met de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn, en met provincie Noord-Holland. Daarnaast worden omliggende bedrijven en bewoners regelmatig geïnformeerd en om feedback gevraagd.
In het afgelopen jaar hebben de betrokken overheden gewerkt aan de uitwerking van het ontwerp. Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de maakbaarheid en financierbaarheid. Inmiddels zijn de betrokken partijen zover dat gestart kan worden met de realisatie van het ontwerp. Een samenwerkingsovereenkomst wordt hiervoor op dit moment voorbereid.
Vervolgens gaat de Provincie Noord-Holland namens de betrokken partijen de aanbesteding doen. Naar verwachting zal deze in het najaar 2016 starten. De aanleg vindt plaats tussen medio 2017 en begin 2019.

Investering

De kosten van het project worden geschat op 29 miljoen. De Vervoerregio Amsterdam draagt meer dan 20 miljoen euro bij.

Meer informatie

Overzichtskaart tracé en maatregelen

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.