Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom, smal)

Verbetering westelijke tramlijnen

Vervoerregio Amsterdam ondersteunt gemeente Amsterdam bij een aantal verbetermaatregelen voor de tramlijnen 1, 2 en 13 naar Amsterdam-West.


Tekst (2 kolommen)

De 3 westelijke tramlijnen zijn cruciaal voor het westen van de stad. Vooral nu er hard gewerkt wordt aan stedelijke verdichting en vernieuwing. De verbetermaatregelen zijn gericht op het betrouwbaarder, sneller en aantrekkelijker maken van deze tramlijnen.

Het project bestaat uit een pakket van grote en kleinere maatregelen (van voetgangersoversteekplaatsen tot haltes) bij:
• Magna Plaza
• Raadhuistraat/Rozengracht
• Willemsparkweg/Koninginneweg
• Zeilstraat/Hoofddorpplein/Heemstedestraat
• Pieter Calandlaan.

Daarnaast is er nog een deelproject kleine maatregelen. Doel ervan is om de snelheid, betrouwbaarheid, comfort en de veiligheid van de tracés te verhogen. De maatregelen zijn:
• Samenvoegen en opheffen van haltes
• Optimalisatie van Verkeersregelinstallaties (VRI)

• Aanpassing en optimalisatie van doorsteken voor fietsers
• Verbetering van de sociale veiligheid
• Verbeteren van de verkeersveiligheid
• Optimaliseren van Voetganger Oversteek Plaatsen (VOP)
• Toegankelijker maken van de haltes

In voorbereiding en/of uitvoering

De verschillende verbeteringen zijn nu in voorbereiding en/of uitvoering. De werkzaamheden aan de Willemsparkweg/Koninginneweg zijn al klaar.

Samenwerking

Vervoerregio Amsterdam werkt in dit project Verbetering Westelijke Tramlijnen (1, 2 en 13) samen met diverse onderdelen van de gemeente Amsterdam.

Het project is onderdeel van de Investeringsagenda OV van Vervoerregio Amsterdam.