Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom, smal)

Duinpolderweg

Het ontbreken van een goede oost-westverbinding in de regio Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer zorgt dagelijks voor veel (vracht-)verkeer op de wegen richting de Bollenstreek en Schiphol. Tegelijkertijd hebben de dorpskernen te maken met sluipverkeer, verkeersdrukte en verkeersonveilige situaties. Om de doorstroming en leefbaarheid voor nu en in de toekomst te verbeteren, is een goede verbindingsweg nodig. Vervoerregio Amsterdam, Provincies Noord- en Zuid-Holland en de gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom en Lisse werken samen om dit te realiseren.


Tekst (2 kolommen)

Nieuwe weg

Een nieuwe weg trekt altijd verkeer aan en bundelt het verkeer dat op verschillende plekken in de regio voor overlast zorgt. Per saldo verbetert de leefbaarheid van de kernen door de komst van de Duinpolderweg. Dit betekent niet dat de leefbaarheid op elke plek rond het uiteindelijke tracé verbetert. Rond de voorziene aansluitingen van de Duinpolderweg op de lokale wegen kan een toename van autoverkeer ontstaan. Zonder Duinpolderweg zullen de huidige knelpunten echter blijven bestaan en in de toekomst verergeren. In de kernen verbetert de leefbaarheid doordat bijvoorbeeld de hoeveelheid fijnstof, stank- en geluidsoverlast vermindert. Ook het oversteken van de weg wordt veiliger. De positieve en negatieve effecten op leefbaarheid worden in de Planfase en Planuitwerkingsfase uitgebreid door middel van diverse onderzoeken onderzocht.

Planning

  • In 2018 hebben we de planstudie afgerond
  • in 2019 treffen we de voorbereidingen voor de planuitwerking
  • de planuitwerking loopt van 2019 tot 2022
  • in 2022 en 2023 bereiden we de realisatie voor (onder voorbehoud)
  • in 2024 start de aanleg  (onder voorbehoud)

Kijk voor meer informatie op de projectpagina Duinpolderweg van de provincie Noord-Holland