Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom, smal)

OV Lijnennetvisie

De verbeteringen van het Amsterdamse openbaar vervoer en de komst van de Noord/Zuidlijn leiden tot een groot aantal wijzigingen in het lijnennet van metro's, trams en bussen. Dit staat in de Lijnennetvisie 2018 die de Vervoerregio Amsterdam samen met GVB heeft opgesteld. Voor de bereikbaarheid van de stad is het hard nodig dat meer Amsterdammers, forensen en bezoekers gebruik gaan maken met het openbaar vervoer.


Tekst (2 kolommen)

Metronet belangrijk

Het metronet speelt een belangrijke rol in de verbetering van zowel het stads- als streekvervoer van de regio Amsterdam. Veel reizigers zijn met de Noord/Zuidlijn straks sneller op hun bestemming. Het percentage reizigers dat gebruik maakt van de metro van en naar het centrum van Amsterdam stijgt dan van 30% naar 60%. Dit staat in de Lijnennetvisie 2018. Hierin presenteert het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam de belangrijkste keuzes voor de beste aansluiting van het stads- en streekvervoer op de Noord/Zuidlijn en de rest van het metronet. De verbetering van het openbaar vervoer is van groot belang voor de bereikbaarheid van de regio Amsterdam.

Lijnennetvisie vastgesteld

In november 2014 heeft het dagelijkse bestuur de uitgangspunten voor de Lijnennetvisie gepresenteerd. Het dagelijks bestuur heeft de Lijnennetvisie in een tweede consultatieronde voorgelegd aan de betrokken gemeenten, de Amsterdamse stadsdelen en aan de Reizigersadviesraad. Op 28 april 2015 heeft de regioraad de Lijnennetvisie besproken. Op 21 mei 2015 heeft het dagelijks bestuur de Lijnennetvisie 2018 vastgesteld, waarbij nog een second opinion is uitgevoerd.

Vaststelling vervoerplannen

Op basis van de Lijnennetvisie hebben de OV-bedrijven GVB, EBS en Connexxion hun vervoerplannen opgesteld en aangeboden. Hier gingen diverse consultatierondes en informatiebijeenkomsten aan vooraf.  Het dagelijks bestuur heeft deze plannen getoetst aan de Programma's van Eisen voor het openbaar vervoer en aan de Lijnennetvisie.  Op 15 december 2016 heeft het dagelijks bestuur het besluit genomen tot vaststelling van de vervoerplannen.

Beter Openbaar Vervoer

‘Voor de bereikbaarheid van de snelgroeiende regio Amsterdam is het cruciaal dat meer mensen de komende jaren gebruik gaan maken van het openbaar vervoer', aldus Pieter Litjens (portefeuillehouder OV). ‘Dat lukt alleen als we het openbaar vervoer aantrekkelijker maken voor meer mensen. Het in gebruik nemen van de Noord/Zuidlijn is voor zowel stad als regio een kans. Met de vervoerders werken we aan een slim en betrouwbaar OV-netwerk. Hierdoor zijn veel mensen straks sneller op het werk, op school, of thuis'.

Minder overheidssubsidie

Meer mensen in het OV is belangrijk voor de doorstroming en bereikbaarheid van de stad en streek. Daarnaast is de groei van het aantal OV-reizigers noodzakelijk voor de financiering van het OV. Zeker gezien de forse afname van de overheidssubsidie, die daalt van ruim € 100 miljoen per jaar de komende jaren tot ongeveer € 35 miljoen per jaar. Een slimmer OV-net voorkomt dat er fors moet worden gesneden in lijnen en haltes.

Investeringsagenda OV

Naast de Lijnennetvisie heeft het dagelijks bestuur ook de eerste tranche projecten uit de Investeringsagenda OV vastgesteld met daarin tien nieuwe projecten, onder andere het vertrammen van de Parnassusweg en het verbeteren van de doorstroming in de omgeving van de Marnixstraat. Hiermee maken de Vervoerregio, de gemeente Amsterdam en GVB samen een sterker en sneller lijnennet mogelijk. In de periode 2015-2025 wordt in Amsterdam € 400 miljoen geïnvesteerd in een aantal cruciale knelpunten in de infrastructuur. Ook in de andere gemeenten wordt geïnvesteerd in betere OV-infrastructuur. Hier is de investering € 200 miljoen.

Aansluiting stad- en streekvervoer

De afgelopen jaren zijn plannen gemaakt om het openbaar vervoer in de regio Amsterdam te verbeteren. Een slimmer OV-netwerk en groei van het aantal reizigers is ook van belang voor de betaalbaarheid van het openbaar vervoer. Al deze plannen komen nu samen in de Lijnennetvisie 2018.
De toekomstige vervoersstromen in de vervoerregio zijn geanalyseerd en besproken met de vervoerders. Het dagelijks bestuur heeft op basis hiervan onder andere de volgende keuzes gemaakt:

  • De stadsbussen in Amsterdam-Noord gaan niet meer via de IJtunnel naar Centraal Station. Reizigers stappen over op de metro op een van de beide stations in Noord. Het overgrote deel van de reizigers uit Noord is hiermee sneller op hun bestemming.
  • Een groot deel van de bussen uit Zaanstreek, Waterland en Amstelland-Meerlanden sluit direct aan op de Noord/Zuidlijn. Een deel van de bussen rijdt straks nog wel door naar het centrum van Amsterdam, voor de reiziger die geen tijdswinst heeft bij een overstap op de Noord/Zuidlijn.
  • Er gaan straks meer trams in oost-west richting langs metrostation Vijzelgracht (Binnenring) en er gaan minder trams van en naar het centrum in Noord-Zuid richting. Van en naar Amsterdam CS neemt het aantal tramlijnen af van de huidige tien lijnen naar zeven of acht.
  • In Amsterdam blijven de huidige tramroutes van en naar het centrum van belang. Wel neemt het aantal trams in bijvoorbeeld de Leidsestraat en Vijzelstraat af.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.