Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom, smal)

Projecten OV

De Vervoerregio wil regisseur zijn van excellent OV. Daarbij nemen we de reiziger als uitgangspunt. De Vervoerregio streeft naar een kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoernetwerk met betrouwbare en acceptabele reistijden. Wij zetten ons samen met onze partners in voor het verbeteren van het bestaande regionale openbaar vervoernetwerk om knelpunten op te lossen, belemmeringen weg te nemen en hierdoor de kwaliteit van het netwerk te vergroten. De Vervoerregio draagt bij aan de voorbereiding en uitwerking van projecten van de verkenningsfase tot de planuitwerking en heeft hierin een trekkende of een begeleidende rol.