Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom, smal)

Thema's OV

De Vervoerregio zorgt voor het verbeteren van bestaande netwerken van auto, openbaar vervoer en fiets. We versterken de samenhang tussen deze netwerken waardoor deze optimaal kunnen functioneren. Daarnaast zorgt de Vervoerregio voor een goede afstemming tussen ruimtelijke ontwikkelingen en verkeer- en vervoermaatregelen. Hierbij staan de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid centraal. Dit moet leiden tot het bijsturen van de vraag naar mobiliteit, een betere spreiding van het spitsverkeer, het verbeteren van de verkeersveiligheid in de regio en vooral een beter benutting van al gedane en geplande investeringen.


De Vervoerregio houdt zich bezig met de toekomst van het openbaar vervoer, onder andere op het gebied van:

  • Het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP)
  • De Lijnennetvisie 2018
  • Duurzaam OV
  • OV-tarieven
  • Reizigersinspraak
  • Klachtenafhandeling
  • Reizigersinformatie
  • Beheer & Onderhoud van metro en tram
  • Regionaal verkeersmodel (VENOM)