Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom, smal)

Thema's Weg/ Auto

De Vervoerregio zorgt voor het verbeteren van bestaande netwerken van auto, openbaar vervoer en fiets en het versterken van de samenhang tussen deze netwerken, waardoor deze optimaal kunnen functioneren. Daarnaast zorgt de Vervoerregio voor een goede afstemming tussen ruimtelijke en economische ontwikkeling en verkeer- en vervoermaatregelen, waarbij mobiliteit, bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van de omgeving centraal staan.