Banner met afbeeldingen
  • Vergaderingen

Tekst (1 kolom, smal)

Vergaderingen Vervoerregio Amsterdam

Op deze pagina vindt informatie over de diverse vergaderbijeenkomsten van de Vervoerregio Amsterdam.
In het bestuurlijk informatiesysteem (BIS) vindt u informatie over de regionale bestuurlijke overleggen. In de vergaderkalender vindt u informatie over de vergaderingen van de Vervoerregio: Regioraad, Commissies, Portefeuillehoudersoverleggen en het DB. Wanneer bekend nemen we ook data van andere regionale bestuurlijke bijeenkomsten en conferenties op in de vergaderkalender.
U kunt in het BIS doorklikken naar de agenda’s van openbare vergaderingen en de bijbehorende stukken. Ook vindt u er verslagen, besluitenlijsten van sommige vergaderingen. Daarnaast worden de openbare besluiten en stukken van het Dagelijks Bestuur gepubliceerd.

Tekst (2 kolommen)

Vergaderstukken en Vergaderdata

Via onderstaande link opent u het BIS en onze vergaderkalender. Hier kunt u ook de diverse vergaderstukken vandaan downloaden.

Bestuurlijk informatie systeem (BIS) en vergaderkalender Vervoerregio Amsterdam

De raadsstukken zijn voor iedereen beschikbaar. U kunt de stukken ook raadplegen op tablets en smartphones door de gratis app van iBabs Pro te downloaden (Let op dat u de iBabs-pro versie kiest). Daarna kunt u inloggen met de volgende gegevens:

site: Vervoerregio
emailadres: burger (meer hoeft u niet in te vullen)
wachtwoord: burger

Als u niet kunt vinden wat u zoekt, een ouder document zoekt, of wanneer u vragen of opmerkingen over het BIS heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: info@vervoerregio.nl.

Volg de Regioraad Online

Elk kwartaal is er een Regioraadsbijeenkomst. Deze kunt u live volgen via onderstaande link wanneer die plaatsvindt.
Eerdere bijeenkomsten van de Regioraad vindt u ook hier terug, met de notulen van die bijeenkomst.

Regioraad Vervoerregio Amsterdam Online