Header met kruimelpad

Opstarten van projecten

Tekst (1 kolom, smal)

Invulling van de initiatieffase

De initiatieffase is het fundament van het project. De betrokken partijen maken een plan van aanpak en voorzien de Vervoerregio van een onderbouwing. Doel: promotie naar de volgende fase en een bijdrage.

In de initiatieffase van een project leggen we de basis voor een goede samenwerking tussen de betrokken partijen. Deel 3 beschrijft de initiatieffase in meer detail.

Tekst (1 kolom, smal)

Plan van aanpak voor vervolgfase

De initiatieffase sluit af met het besluit om een vervolgfase op te starten. Dat gebeurt op basis van een plan van aanpak. Daarin zal in ieder geval aandacht moeten zijn voor:

 • doel van het project;
 • beoogde effecten op de regionale bereikbaarheid;
 • globale scope en afbakening;
 • globale inschatting van de realisatie kosten (eventueel een bandbreedte);
 • mogelijke periode van uitvoering;
 • aan te houden fasering;
 • betrokken partijen;
 • organisatie: projecttrekkerschap, opdrachtgeverschap en rol van de Vervoerregio.

Tekst (1 kolom, smal)

Beslisinformatie bijdrage Vervoerregio

Om een eerste beeld te krijgen van de financieringsmogelijkheden vanuit de Vervoerregio, geven de betrokken partijen inzicht in de volgende aspecten:

 • keuze tussen een referentiebijdrage of maatwerkbijdrage (zie Financiering van projecten);
 • belangen Vervoerregio; 
 • inschatting kosten(effectiviteit) en rendement;
 • mogelijk jaar van realisatie.

Tekst (1 kolom, smal)

Besluit dagelijks bestuur over promotie en bijdrage

Op basis van het plan van aanpak en de bovengenoemde beslisinformatie neemt het dagelijks bestuur een besluit over:

 1. de promotie naar de volgende fase en
 2. de reservering van een bijdrage in het programma van een of meer investeringsagenda’s.

De volgende fase van het project is in veel gevallen de verkenningsfase. Bij kleinere projecten kunnen we deze vaak overslaan. Soms kan zelfs direct de planuitwerking of realisatie starten.

Tekst (1 kolom, smal)

Projectbegeleider wordt aanspreekpunt

In de loop van de initiatieffase (bij het opstellen van een plan van aanpak voor de verkenning), stellen we een projectbegeleider aan. De programmamanager van de investeringsagenda is dan niet meer het eerste aanspreekpunt van de Vervoerregio.

De projecttrekker/wegbeheerder stelt tegen die tijd een projectleider aan, die de volgende fase(n) van het project gaat organiseren. Is de Vervoerregio projecttrekker, dan is de projectleider natuurlijk van de Vervoerregio. Samen zoeken zij naar de meest efficiënte inzet van de Vervoerregio in het project. Deze inzet zal per project en per fase verschillen.

Tekst items

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.