Tekst (1 kolom, smal)

Data openbaar vervoer nu actief openbaar

De Vervoerregio Amsterdam werkt aan ‘actieve openbaarheid’. Actieve openbaarheid betekent dat beschikbare documenten en gegevens beschikbaar zijn via internet. De Vervoerregio heeft ervoor gekozen om dit stapsgewijs in te voeren. Vanaf nu zijn de zogenaamde ‘Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) benchmarkrapportages’ in te zien van de Nationale Data Openbaar Vervoer (NDOV). In deze rapportages kan de lezer de kwaliteit vergelijken van de reisinformatie van alle vervoerbedrijven.
Als volgende stap gaat de Vervoerregio samen met gemeente Amsterdam en GVB werken aan het vrijgeven van informatie over de railinfrastructuur en de beschikbaarheid van voertuigen.