Tekst (1 kolom, smal)

Verbreding N244

De N244 tussen A7 en N247 ((Monnickendammerweg) wordt verdubbeld. De verdubbeling zorgt voor een verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid en een betere bereikbaarheid van de omliggende gemeenten, Purmerend, Zeevang, Edam/Volendam en Beemster. Daarnaast leidt de verbreding van de weg tot een economische impuls voor de regio. De provincie Noord-Holland is initiatiefnemer en verantwoordelijk voor de realisatie van dit project. Vervoerregio Amsterdam financiert een deel van de werkzaamheden.


Tekst (2 kolommen)

Drie deelprojecten

De N244 vormt een belangrijke route tussen Alkmaar en Edam/Volendam. De vernieuwing van de weg is noodzakelijk door natuurlijke groei van het verkeer en nieuwe ontwikkelingen in de regio. Vervoerregio Amsterdam draagt € 11 miljoen bij aan de verbreding N244. De financiële bijdrage wordt verleend voor de volgende maatregelen:

  • Verbreding van de wegvakken en aansluitingen van de N244, tussen de A7 en de Magneet.
  • Een nieuwe P+R-locatie met een capaciteit van 150 parkeerplaatsen, inclusief een dubbele bushalte voor eindigende/bufferende lange bussen.
  • Het realiseren van de ontbrekende regionale fietsschakels die het P+R-terrein met de Miedijk verbindt.
  • Een fietspad tussen De Magneet en de N247.

Hiermee wordt de samenhang tussen de netwerken van auto, openbaar vervoer en fiets versterkt.

Investeringsagenda Weg

Het project Verbreding N244 maakt onderdeel uit van de investeringsagenda Weg. Daarnaast worden ook enkele maatregelen genomen voor fietsers en het openbaar vervoer. In de regionale uitwerking van de Netwerkvisie Noord-Holland vormt de N244 samen met de A7 ten zuiden van de afslag Purmerend-Noord de belangrijkste route. De functie van de weg wordt belangrijker door de aanleg van spitsstroken langs de A7 en de tweede Coentunnel. Op termijn is de capaciteit van de weg onvoldoende voor het groeiende verkeer. De N244, tussen de A7 en de N247, bestaat nu nog grotendeels uit 2x1 rijstroken.

Planning

De werkzaamheden zijn in volle gang. Oplevering van de verdubbeling van de N244 staat gepland voor half juni 2017.

Samenwerking

Het project is een samenwerkingsverband van het Rijk, provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, gemeenten Beemster, Purmerend, Zeevang, Edam/Volendam, ProRail en hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de verbreding van de N244? Kijk dan op de projectpagina van de Provincie Noord-Holland. Hier vindt u alle uitleg, relevante rapporten en actuele informatie.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.