Tekst (1 kolom, smal)

Afsprakenkader bus- en tramhaltes

Was een halte in het verleden vaak niet meer dan een haltepaal met enkele tegels, tegenwoordig worden eisen gesteld aan onder meer toegankelijkheid, reisinformatie en schuilgelegenheid. Het Afsprakenkader Haltes geeft aan hoe we omgaan met wijziging of verplaatsing van een halte. Dat doen we samen met de wegbeheerder die de haltes aanlegt en beheert én het vervoerbedrijf dat bij de halte reizigers in- en uit laat stappen.

Om het openbaar vervoer voor de reiziger aantrekkelijker te maken is er veel veranderd. Nu is een halte toegankelijk voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zijn er vaak comfortabele abri’s, voorzieningen voor fietsen en voor actuele reisinformatie. OV-haltes zijn daarmee veel meer een volwaardig en herkenbaar onderdeel van de openbare ruimte geworden. De consequentie hiervan is dat een halte in beton gegoten is: in een haltekom met ruime in- en uitrijhoeken. En de kosten van één haltekom bedraagt nu vaak meer dan €50.000. Een wijziging is niet meer zo eenvoudig uit te voeren, nog afgezien van vervoerkundige vragen en wensen rondom haltes, zoals het bedienen van een woonvoorziening voor ouderen.

Afspraken

Voor het totaalbeeld van alles wat er speelt rondom haltes is daarom een afsprakenkader opgesteld: wat weten we nu en waar loopt nog een actie op dit moment. De volgende zaken staan hierin omschreven:

• Hoe we de afstemming en verantwoordelijkheden tussen vervoerder, concessieverlener en wegbeheerder willen regelen
• hoe we omgaan met nog niet toegankelijke haltes
• hoe we omgaan met mutatieverzoeken en voorstellen om tot aanpassing te komen van een (net aangelegde) halte
• Waaraan de inrichting van een halte moet voldoen
• Wie er zorg draagt voor de financiering

Infographic

Van het afsprakenkader is ook een infographic gemaakt.