Tekst (1 kolom, smal)

Knooppunt A10-N247-s116 (KANS)

In Amsterdam Noord en de omliggende regio is sprake van grote ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de voltooiing van de Noord/Zuidlijn, woningbouw in Amsterdam-Noord, maar ook woningbouw in Purmerend en Waterland. Door deze ontwikkelingen veranderen de mobiliteitsstromen in het gebied. Het zorgt ervoor dat bereikbaarheid van auto én OV meer en meer onder druk komt te staan bij het knooppunt A10-N247-s116 (KANS).
Om de doorstroming voor zowel weggebruikers als OV-reizigers te garanderen, onderzoeken we maatregelen om de doorstroming op het knooppunt (KANS) te verbeteren. Dit doen we in de planstudie KANS. De initiatiefnemers zijn de Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat.
De planstudie resulteert in de tweede helft van 2018 in een advies voor een voorkeursalternatief.

In de verkenning zijn de problemen voor de bereikbaarheid over het knooppunt voor nu en in de toekomst inzichtelijk gemaakt. Vervolgens is onderzocht welke mogelijke oplossingsrichtingen de problemen kunnen verminderen. De hoofdconclusie van de verkenning KANS is, dat wanneer geen maatregelen worden getroffen, het verkeer op het knooppunt in de toekomst ernstige vertraging ondervindt. Dat geldt in mindere mate voor busverkeer dat (grotendeels) over eigen infrastructuur beschikt. Daar waar auto en bus samenkomen (onder andere bij het op- en afrijden busstation Noord, het eindstation van de Noord/Zuidlijn) ondervindt ook de bus ernstige vertraging. In het Eindrapport Verkenning KANS en de Quick scan Ruimte A10-noord staan de resultaten van de verkenning uitgebreid beschreven. Het eindrapport kunt u hieronder downloaden.

Door de geconstateerde problemen en mogelijke oplossingenhebben de vier samenwerkende partners besloten de kansrijke oplossingen nader te onderzoeken in een planstudie. In de planstudie KANS worden de oplossingsrichtingen verder onderzocht voor onder andere oplossend vermogen (verbetert de maatregel de bereikbaarheid?) en kosten. Volgens planning nemen de vier samenwerkende partners medio 2018 een voorkeursbesluit voor een oplossing. Realisatie van de maatregel(en) zal plaatsvinden na 2018.

Voor meer informatie kunt u mailen naar de projectorganisatie KANS via planstudiekans@vervoerregio.nl