Tekst (1 kolom, smal)

Knooppunt A10-N247-s116 (KANS)

De aansluiting van de N247 en de s116 is de drukste aansluiting op de A10 van Amsterdam. Door ruimtelijke ontwikkelingen in Amsterdam-Noord, Purmerend, Waterland en de voltooiing van de Noord/Zuidlijn komt de bereikbaarheid van dit gebied, zowel voor het autoverkeer als het OV, nog meer onder druk te staan. Om de doorstroming voor zowel weggebruikers als OV-reizigers te verbeteren, onderzoeken we maatregelen om de doorstroming op het knooppunt te verbeteren. Dit doen we in de planstudie Knooppunt A10-N247-s116 (KANS). De Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat werken hier samen aan.

Planstudie KANS

Het doel van de planstudie is om beslisinformatie te verkrijgen om een voorkeursalternatief te kiezen. De maatregelen van het voorkeursalternatief moeten zorgen voor een betere doorstroming van het auto- en busverkeer op het knooppunt A10-N247-s116 (KANS). Voor de planstudie is een Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze nota staat omschreven wat het verkeersprobleem is, welke alternatieven voor een mogelijke oplossing worden onderzocht en welke onderzoeken hiervoor worden uitgevoerd. U kunt de NRD hieronder downloaden.

Reactieperiode NRD

Belangstellenden kunnen reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Met uw reactie komen we gezamenlijk tot een kwalitatief betere voorkeursoplossing. Vul het  reactieformulier NRD KANS in (hieronder te downloaden) en email dit naar planstudiekans@vervoerregio.nl of stuur per post naar Vervoerregio Amsterdam, Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam. Reageren kan tot en met 29 maart 2018. De reacties worden gebundeld in een Nota van Antwoord. Daarnaast ontvangt iedereen een individuele reactie. De nota wordt, samen met de definitieve versie van de NRD, voor de zomer van 2018 hier gepubliceerd.

Voor meer informatie over de planstudie, kunt u e-mailen of bellen naar de projectorganisatie KANS via planstudiekans@vervoerregio.nl of 06 – 82459622 (tijdens kantooruren).

Inloopbijeenkomst

Dinsdagavond 20 februari vond in stadsdeelhuis Amsterdam Noord de inloopbijeenkomst van de planstudie KANS plaats. De samenwerkende partners organiseerden debijeenkomst om met belangstellenden in gesprek te gaan over de onderzoeken die worden gestart om de doorstroming van het knooppunt A10-N247-s116 te verbeteren. Met ongeveer 25 geïnteresseerden was de bijeenkomst goed bezocht en is er veel informatie opgehaald. Een succesvolle bijeenkomst en een mooie start van de planstudie.

Planning planstudie KANS

Verkenning KANS 

In 2017 is door de vier samenwerkende partners een verkenning uitgevoerd naar het Knooppunt A10-N247-s116. De hoofdconclusie van de verkenning KANS is, dat wanneer geen maatregelen worden getroffen, het verkeer op het knooppunt in de toekomst ernstige vertraging ondervindt. Dat geldt in mindere mate voor busverkeer dat (grotendeels) over eigen infrastructuur beschikt. Daar waar auto en bus samenkomen (onder andere bij het op- en afrijden busstation Noord, het eindstation van de Noord/Zuidlijn) ondervindt ook de bus ernstige vertraging. In het Eindrapport Verkenning KANS en de Quick scan Ruimte A10-noord staan de resultaten van de verkenning uitgebreid beschreven. Beide rapporten kunt u hieronder downloaden.