Tekst (1 kolom, smal)

AVANT

Aanpak verkeersdruk Zaanstad Zuid en Thorbeckeweg

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland doen onderzoek naar het verbeteren van de verkeersdruk bij de vijfhoek, de Ambacht en Thorbeckeweg. De verkeersdruk op Zaandam Zuid neemt namelijk de komende jaren fors toe, onder meer door groei van het verkeer uit het Hembrugterrein, Hoogtij, Zuiderhout en de ontwikkeling van de Achtersluispolder. We zijn op zoek naar maatregelen voor een betere doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid en een versnelling van het Openbaar Vervoer. Het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio heeft één voorkeursvariant gekozen.

Planstudie AVANT

In dit alternatief wordt het kruispunt bij de Vijfhoek ongelijkvloers, wordt de aansluiting Westkolkdijk op de N516 verplaatst naar nabij de Vlinderbrug en worden busbanen langs de Vlinder aansluiting, N516 en Wibautstraat aangelegd om de doorstroming van het HOV te verbeteren. Uit onderzoek is gebleken dat dit alternatief het meest kansrijk is, de meeste voordelen biedt, een zeer breed draagvlak onder omgevingspartijen heeft en dit het enige alternatief is dat een robuuste oplossing biedt voor de Vijfhoek. Het biedt tevens de beste inpassingsmogelijkheden voor de HOV maatregelen en heeft de hoogst gemiddelde snelheden voor OV en het wegverkeer. De geschatte kosten voor deze oplossing zijn tussen 65 en 75 miljoen euro.

Nu er een voorkeursvariant is, start de planstudie. In deze Planstudie wordt het voorlopige voorkeursalternatief nader gedetailleerd en onderzocht op haalbaarheid voordat de definitieve voorkeur kan worden uitgesproken. Het gaat hierom ontwerptechnische elementen zoals de exacte locatie van de aansluiting bij De Vlinder. Tevens zijn er vanuit de omgeving verschillende wensen ingediend, namelijk het toepassen van een rotonde model op de Vijfhoek, een ander ontwerp van de Vlinder aansluiting, het toevoegen van diverse groene elementen in het ontwerp, het beter inpassen van het fietsverkeer en het bereikbaar houden van de tankstations.

Klankbordgroep

Voor de planstudie zijn wij gestart met een klankbordgroep. Bent u geinteresseerd in het project en wilt u mee praten over de mogelijke oplossingen dan kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar a.vandermaas@vervoerregio.nl

Inloopspreekuur

Iedere eerste vrijdag van de maand van 10 tot 11 uur is projectleider Jasper Hink aanwezig op onze projectlocatie aan de Pieter Lieftinckweg 2, om uw vragen over het project te  beantwoorden. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
Data:
4 oktober