Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom, smal)

Smart Mobility

De komende jaren groeit het aantal inwoners, werknemers en bezoekers van de Vervoerregio Amsterdam fors. Daarnaast is de regio in transitie naar een meer duurzame en schone economie. Dit leidt tot stevige bereikbaarheids-, leefbaarheids- en duurzaamheidsopgaven. We zien kansen voor Smart Mobility om een bijdrage te leveren aan deze opgaven, want door de digitalisering van mobiliteit kunnen we slimmer reizen. Maar we zien ook uitdagingen: nieuwe technologieën beïnvloeden de manier waarop wij onszelf en onze goederen verplaatsen drastisch en hebben een grote impact op hoe de wereld van mobiliteit is georganiseerd. In het werk van de Vervoerregio houden we meer en meer rekening met Smart Mobility toepassingen. Meer weten over Smart Mobility bij de Vervoerregio? Neem dan contact op via smartmobility @ vervoerregio .nl.   
Tekst (2 kolommen)

Investeringsagenda Smart Mobility

De Vervoerregio wil kansrijke Smart Mobility toepassingen uitrollen en versnellen, zodat Smart Mobility een bijdrage levert aan de strategische opgaven. Om dat te stimuleren wordt een Investeringsagenda vastgesteld. De Investeringsagenda levert financiële bijdragen aan kansrijke projecten. De Investeringsagenda is richtinggevend en past bij de strategische opgaven, maar is adaptief genoeg om in te kunnen spelen op nu nog onbekende technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.
De Investeringsagenda Smart Mobility sluit aan bij andere Investeringsagenda’s binnen de Vervoerregio en bij Smart Mobility actieprogramma’s zoals het MRA programma Smart Mobility 2018 - 2022. De definitieve investeringsagenda wordt opgeleverd in het najaar van 2018.

MRA programma Smart Mobility 2018-2022

De Vervoerregio werkt samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA), aan het Programma Smart Mobility 2018-2022. Dit programma richt zich vooral op het aanjagen van ontwikkelingen op het gebied van:
- Data
- Voertuigtechnologie
- Mobility as a Services (MaaS)
- fysieke & digitale infrastructuur
Het MRA-programma schept daarvoor voorwaarden om partijen succesvol samen te laten werken en stimuleert leren door te doen.
Meer info over de aanpak van Smart Mobility op MRA niveau is te vinden op de website van de MRA.