Tekst (1 kolom)

Regionale Thermometer Mobiliteit (RTM)

De Regionale Thermometer Mobiliteit toont met cijfers, kaarten en andere visualisaties allerlei ontwikkelingen rond mobiliteit in de Vervoerregio. Deze gaan over de afgelopen periode, de meest recente stand van zaken of de prognose voor de komende jaren.
Al naar gelang het onderwerp vindt u de cijfers voor de Vervoerregio als geheel, per deelregio Noord, Zuid en Amsterdam, of per gemeente. Ze zijn ingedeeld in de hoofdstukken Invloeden, Aanbod, Gebruik, Effecten en Beleving. De Regionale Thermometer borduurt gedeeltelijk voort op de Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid (ATB), die de gemeente Amsterdam in 2015 en 2016 heeft gepubliceerd. Bezoek hiervoor de website van de gemeente Amsterdam