Tekst (1 kolom)

Regionale Thermometer Mobiliteit (RTM)

De Regionale Thermometer Mobiliteit toont met cijfers, kaarten en andere visualisaties allerlei ontwikkelingen rond mobiliteit in de Vervoerregio. Deze gaan over de afgelopen periode, de meest recente stand van zaken of de prognose voor de komende jaren.
Al naar gelang het onderwerp vindt u de cijfers voor de Vervoerregio als geheel, per deelregio Noord, Zuid en Amsterdam, of per gemeente. Ze zijn ingedeeld in de hoofdstukken Invloeden, Aanbod, Gebruik, Effecten en Beleving.