Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom, smal)

Guisweg

De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provinciale weg is al jaren een knelpunt voor zowel fietsers als autoverkeer. Daarbij heeft de omgeving van het nabijgelegen station Zaandijk Zaanse Schans de potentie om uit te groeien tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, reizen en recreëren. Daarom wordt op dit moment verkend wat de mogelijkheden zijn voor de herinrichting van het gebied: de kruising met de Guisweg, het ontwikkelen van het gebied rondom station Zaandijk Zaanse Schans, het bouwen van extra woningen en de verbeteren van de aansluiting met de A8. Op deze pagina lees je meer over de potentie van het gebied, het proces van de verkenning en de communicatie van en met de omgeving.

Tekst (2 kolommen)

Aanleiding

De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provinciale weg is al jaren een knelpunt voor zowel fietsers als autoverkeer. De spoorwegovergang is onoverzichtelijk en vormt een barrière voor de verbinding van oost en west. Het groot aantal treinen op het traject Amsterdam – Alkmaar zorgt voor lange wachttijden voor fietsers en automobilisten. Omdat het aantal reizigers toeneemt, mede door de hoeveelheid toeristen van en naar de Zaanse Schans, zal het aantal treinen op het traject in de toekomst groeien. Een ongelijkvloerse kruising is nodig om de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te vergroten.

Daarbij komt dat de regio Zaanstad groeit. Dat vraagt om goede bereikbaarheid, voorzieningen en woningbouw om de groei op te vangen – in het bijzonder in gebieden rondom stations. De omgeving van het nabijgelegen station Zaandijk Zaanse Schans heeft de potentie om uit te groeien tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, reizen en recreëren. Maar naast de spoorwegovergang Guisweg staan ook de slechte bereikbaarheid met de auto vanuit het noorden en westen, de matige ruimtelijke kwaliteit rondom het station en de ‘barrière’ van de Provinciale weg en de spoorlijn dat in de weg.

Verkenning

Daarom wordt op dit moment verkend wat de mogelijkheden zijn voor de herinrichting van het gebied: de kruising met de Guisweg, het ontwikkelen van het gebied rondom station Zaandijk Zaanse Schans, het bouwen van extra woningen en de verbeteren van de aansluiting met de A8. De mogelijkheden die nu schetsmatig verkend worden, geven een idee van de haalbaarheid en kosten. In deze verkenningsfase worden nog geen beslissingen genomen over de specifieke inrichting van het gebied of concrete maatregelen. Wel is duidelijk dat een ongelijkvloerse kruising nodig is om het probleem op te lossen - dus een tunnel of brug waarbij het spoor en de weg elkaar op een ander niveau kruisen.

Samenwerking en planning

In de verkenning werken verschillende partners samen: Gemeente Zaanstad, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, provincie Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam. Immers, het ontwikkelen van de bereikbaarheid en mobiliteit van dit gebied gaat al deze partners aan én verschillende partijen zullen uiteindelijk financieel moeten bijdragen om de oplossing mogelijk te maken. Het streven is de verkenning in het voorjaar van 2019 af te ronden. De zes partijen nemen op basis van de resultaten van de verkenning een besluit over het starten van een vervolgonderzoek.

Het project Guisweg heeft raakvlakken met diverse projecten in de regio, waaronder Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), Corridorstudie Amsterdam-Hoorn (CAH), MAAK.Zaanstad en het MRA Programma Bereikbaarheid.

Betrekken van omgeving

In de verkenningsfase, in de periode tot de besluitvorming in voorjaar 2019, gaan we in gesprek met belanghebbenden over wat het effect is van de huidige situatie van de kruising Guisweg. De uitkomsten van die gesprekken worden meegenomen in het verkenningsonderzoek. In de volgende fase, de planstudie, onderzoeken we de beste oplossingsrichtingen. In die fase gaan we ook in gesprek met de omgeving zodat belanghebbenden kunnen meedenken over de maatregelen en de inpassing daarvan in het gebied.

Contact

Chris Engelsman