Tekst (1 kolom, smal)

Leidraad Smart mobility en Gebiedsontwikkeling

‘Smart Mobility-proof’ gebiedsontwikkeling? De leidraad Gebiedsontwikkeling en Smart Mobility is een hulpmiddel voor MRA-gemeenten om mobiliteitsambities concreter te maken. Op gebiedsniveau én samen met marktpartijen.

Er is in toenemende mate behoefte aan het concreter maken van Smart Mobility toepassingen voor hun ruimtelijke project. Om die reden heeft het MRA Programma Smart Mobility een leidraad ontwikkeld die daarin voorziet. De leidraad biedt een basis voor het experimenteren met een zogenaamd ‘Mobiliteitsprogramma van Eisen’ (MPvE) in gebiedsontwikkelingsprojecten.

Het MPvE beschrijft bijvoorbeeld eisen aan parkeernormen voor deelmobiliteit, slimme bezorgdiensten, mobiliteitshubs en normen voor (smart) laadinfrastructuur. In 2019 worden de leidraad en bijbehorende tools getest in een aantal concrete gebiedsontwikkelingsprojecten. Rondom deze projecten organiseren we een ‘leernetwerk’. Met de geleerde lessen verrijken we de leidraad. Zo kan nieuwe mobiliteit op toekomstbestendige wijze worden ingebed in gebiedsontwikkeling.

Heeft u interesse om deze leidraad en bijbehorende tools in te zetten in uw gebiedsontwikkelingsprojecten? Stuur dan een mail gericht aan Mark Verbeet aan het mailadres van het secretariaat dat onderaan deze pagina te vinden is.