Tekst (smal)

Een beter OV

  • 30-1-2016 23:32
Vervoerregio Amsterdam heeft zich tot doel gesteld om het openbaar vervoer zoveel mogelijk te verbeteren, tegen zo min mogelijk extra kosten. De opgave kreeg extra prioriteit nadat het kabinet Rutte in 2012 besloot tot bezuinigingen op de Brede Doeluitkering (BDU). Hierdoor kwam er minder geld beschikbaar voor Vervoerregio Amsterdam (voorheen Stadsregio Amsterdam) om te subsidiëren. Hierop is het document 'Beter OV voor de Stadsregio Amsterdam' opgesteld, in samenwerking met Gemeente Amsterdam en Schiphol Group.

Snellere verbindingen

'Een beter OV' heeft als uitgangspunt om meer forensen snellere verbindingen te bieden met shuttletreinen in de spits. Bovendien wordt de keuze gemaakt om af te stappen van het Centraal Station als focal point. Vroeger was dit het economisch hart van de stad, tegenwoordig liggen de werklocaties elders. Het OV-netwerk is hier nooit op aangepast wat onnodige lange reistijden oplevert.

Er worden vijf toegangspoorten tot de stad Amsterdam aangewezen; station Amstel, CS, Bijlmer ArenA, Sloterdijk & Zuid. Dit maakt het mogelijk om vele werklocaties sneller te bereiken, via robuustere routes. Waar tegenwoordig nog vrijwel alle trams over het Damrak en Nieuwezijds Voorburgwal rijden zullen in de toekomst meer lijnen hun beginpunt bij andere stations krijgen.
Daarvoor is een herverdeling van het treinenaanbod in de spits nodig. Zeventig procent van de treinreizigers reist in de spits, maar de frequenties liggen niet of nauwelijks hoger. Daarnaast zijn er ongeveer twee keer zoveel vertragingen als in de dalperiode, vooral aan de westkant van Amsterdam. De regionale sprinters kunnen gezien worden als een logisch verlengstuk van de metro, maar rijden veel minder. Gevolg; overvolle treinen en ontevreden reizigers.