Banner met afbeeldingen
  • Weg /Auto

    Weg /Auto

Tekst (1 kolom, smal)

Weg

De Vervoerregio streeft ernaar de bereikbaarheid in de hele regio Amsterdam te vergroten. Om dat te bereiken werkt ze samen met verschillende wegbeheerders aan beleid, de voorbereiding en uitwerking van infrastructuurprojecten en het beheren van programma's.


Tekst (3 kolommen)

Investeringsagenda Mobiliteit

De Vervoerregio verlegt de aandacht steeds meer van modaliteit (vervoerwijze) naar mobiliteit. Zo kunnen we goed inspelen op de grote ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeenten. We werken vanuit de behoefte aan bereikbaarheid van een gebied in plaats van apart vanuit ov, weg of fiets. De opgenomen activiteiten variëren van corridorstudies en gebiedsontwikkelingen tot de aanpak van knooppunten, slimme mobiliteit, verkeersveiligheid en uitstootvrij openbaar vervoer. 
In de Investeringsagenda Mobiliteit is te zien wat de Vervoerregio de komende jaren investeert in lopende en nieuwe acties, maatregelen en projecten. In totaal gaat het om honderden bereikbaarheidsprojecten door de gehele regio. De Investeringsagenda Mobiliteit wordt jaarlijks gemonitord.

Investeringsagenda Smart Mobility

De Vervoerregio wil kansrijke Smart Mobility toepassingen uitrollen en versnellen, zodat Smart Mobility een bijdrage levert aan de strategische opgaven. Om dat te stimuleren wordt een Investeringsagenda vastgesteld. De Investeringsagenda levert financiële bijdragen aan kansrijke projecten. De definitieve investeringsagenda wordt opgeleverd in het najaar van 2018.

Programma

De Investeringsagenda Mobiliteit resulteert in een dynamisch programma, dat continu in ontwikkeling is zodat het aan sluit bij technische, maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen. Om tot een actueel en realistisch beeld te komen van de gewenste investeringen in het regionaal wegennet, vindt er gedurende het jaar afstemming plaats met de wegbeheerders. 

Monitor

De Vervoerregio monitort de ontwikkeling van de regionale bereikbaarheid en het functioneren van het regionaal wegennet.   

Afbeeldingen (alleen headers)

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.