Tekst (smal)

Start aanleg busverbinding HOV Schiphol Oost

  • 19-4-2016 09:22
Goed nieuws voor iedereen die aan de oostkant van Schiphol werkt. Donderdag 14 april was de start van de aanleg van de hoogwaardige openbaarvervoerverbinding (HOV) tussen Schiphol-Oost en Schiphol-Rijk. De bij het project betrokken partijen markeerden symbolisch de eerste halte: Oostgat. De nieuwe busbaan zorgt voor een betere bereikbaarheid en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer voor reizigers en werknemers op en rond Schiphol. Stadsregio Amsterdam financiert ruim 90% van de kosten.

Eerste rit nieuwe halte met museumbus

Na de heerlijke taart en een welkomstwoord van projectleider Gerard Boks van de provincie Noord-Holland, kregen de samenwerkende partijen een aantal vragen voor hun kiezen over de nieuwe busverbinding. Wat zijn de rollen van de initiatiefnemers precies? Wat is het belang van de verbinding voor de regio en de reizigers? Wat zijn de kosten van de exploitatie en tenslotte, wat is de planning? Na een korte animatie  over HOV Schiphol-Oost vertrokken de genodigden naar buiten voor de inwijding van de nieuwe bushalte. De vier betrokken partijen kregen elk een hoekvlag van de eigen organisatie uitgereikt om de bushalte symbolisch te markeren. Namens de samenwerkende partijen loodste Chris de Vries (directeur Beheer en Uitvoering) van de provincie Noord-Holland daarna een museumbus, die vroeger Schiphol-Oost bediende, naar de plek van de toekomstige HOV-halte Oostgat. Een korte rondrit met de museumbus maakte de feestelijke opening compleet.    

Elke 10 minuten een bus

Elisabeth Post, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Holland is blij met de nieuwe busverbinding. ‘De nieuwe busverbinding is een essentiële schakel in het OV-netwerk. Door deze schakel verbetert de bereikbaarheid van Schiphol-Oost. Over ongeveer anderhalf jaar rijdt er hier elke 10 minuten een bus. Dat is belangrijk voor de reizigers en bedrijven en maakt dit een nog aantrekkelijker gebied om te werken.’

Snel en betrouwbaar

Met de nieuwe verbinding wordt Schiphol met het openbaar vervoer snel en betrouwbaar bereikbaar voor de ruim 13.000 werknemers van Schiphol-Oost. Eind 2017 is het laatste deel van het traject klaar en wordt de busverbinding in gebruik genomen.

Traject

Het traject wordt bijna drie kilometer lang en telt vier haltes. De bus gaat rijden over een vrije busbaan van de Hendrik Walaardt Sacréstraat naar de Fokkerweg. Het is daarmee een belangrijke schakel in de Ringlijn van Schiphol. Met de Ringlijn kan de reistijd per rit met 18 minuten worden verkort, waarvan 7 minuten op het deel van HOV Schiphol-Oost. De Ringlijn langs de oostkant is ook een goed alternatief voor reizigers uit Aalsmeer en Uithoorn richting Amsterdam en Haarlem. In plaats van reizen via Schiphol Plaza, dat aan de grenzen van zijn capaciteit zit, kan via de knooppunten Schiphol-Noord en toekomstig Schiphol-Zuid worden gereisd. 

Partners

De aanleg van de busbaan is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Haarlemmermeer, Stadsregio Amsterdam, Schiphol en provincie Noord-Holland. De regie voor de uitvoering ligt bij de provincie Noord-Holland.

Meer informatie

Met vragen over het project HOV Schiphol-Oost kunt u contact opnemen met het provinciale Servicepunt via 0800 - 0200 600 (gratis), of per e-mail:  HOVSchipholOost@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.hovschipholoost.nl