Tekst (smal)

Zonnepanelen op 19 Amsterdamse metrostations

  • 25-4-2016 14:52
Er komen zonnepanelen op de daken van 19 Amsterdamse metrostations. Het is een initatief van Stadsregio Amsterdam, GVB en gemeente Amsterdam. Stadsregio Amsterdam zorgt voor de financiering. Doel van de opwekking van zonne-energie op de daken van bovengrondse metrostations is een besparing op de energiekosten en een beperking van de CO2-uitstoot. Deze besparing komt de komende jaren ten goede aan het beheer en onderhoud van het OV-systeem.

Duurzaam openbaar vervoer

Duurzaamheid maakt deel uit van de samenwerking tussen de Stadsregio, GVB en de Gemeente Amsterdam. Als opdrachtgever, exploitant en beheerder van de infrastructuur werken de drie partijen intensief samen aan schoner vervoer. Belangrijke onderwerpen zijn een gezonde leefomgeving, beperking van CO2-uitstoot en besparen en duurzaam opwekken van energie. De investering in zonnepanelen op Amsterdamse metrostations is dan ook een logische vervolgstap die direct winst oplevert voor het OV-systeem.

Bijdrage van het Rijk

De investering zorgt ervoor dat ook het Rijk financieel wil bijdragen, op basis van de hoeveelheid opgewekte zonne-energie. Naar verwachting besluit het Rijk in juni over deze bijdrage, die een voorwaarde is om met het project te kunnen starten. Daarna kan de uitvoering beginnen.

Opbrengst

Niet alle metrostations zijn geschikt voor zonnepanelen. Van de 22 metrostations krijgen er 19 een zonnedak. De zonnepanelen op metrostation Reigersbos worden geëxploiteerd door een andere partij, energiecoöperatie Amsterdam Energie. Het zonnedak op metrostation Van der Madeweg wordt het grootst. De totale oppervlakte van alle daken bij elkaar is 10.000 m², oftewel twee voetbalvelden met zonnepanelen groot. De totale hoeveelheid elektriciteit die met deze zonnepanelen wordt opgewekt staat gelijk aan het energieverbruik van 400 huishoudens per jaar. De opgewekte stroom wordt onder andere gebruikt voor roltrappen en verlichting. 

Afname CO2-uitstoot

Doordat er met de panelen groene stroom wordt opgewekt, neemt de CO2-uitstoot van de gemeente af met ruim 700 ton CO2 per jaar. Hiermee draagt de gemeente bij aan haar eigen klimaatdoelstelling van 45% procent minder CO2-uitstoot in 2025 ten opzichte van 2012.

Start werkzaamheden

GVB en Metro en Tram van gemeente Amsterdam zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. In het najaar start de installatie van de zonnepanelen. Deze is afhankelijk van de planning van de renovatie van de stations van de Oostlijn. De verwachting is dat het hele systeem in de zomer van 2017 klaar is om stroom te leveren.