Regioraad 12 december uitkomsten

  • 20-12-2017 10:34
Op 12 december vond de laatste regioraad van 2017 plaats. Er zijn besluiten genomen over diverse onderwerpen.

• de Programmabegroting 2018;
• het Uitvoeringsbesluit Uithoornlijn;
• het Beleidskader Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam;
• de nieuwe opgaven in de Investeringsagenda OV tot 2025;
• een budgetreservering voor 6 trams voor de Uithoornlijn;
• de beleidsregel Financiële bijdrage exploitatie aan stationsstallingen 2018 - 2025.

Toelichtingen op de besluiten kunt u lezen in: de bestuurlijke nieuwsbrief van 12 december.