Tekst (smal)

Reageren op bereikbaarheidsmaatregelen in de Zaanstreek

  • 25-6-2019 09:46

De bereikbaarheid van de Zaanstreek staat onder druk. Zo neemt de verkeersdruk op Zaandam Zuid de komende jaren fors toe, onder meer door groei van het verkeer uit het Hembrugterrein, Hoogtij, Zuiderhout en de ontwikkeling van de Achtersuispolder. Een ontwerp hiervoor wordt uitgewerkt in het project AVANT. In Zaandijk is de kruising van de Guisweg met de provincialeweg en het spoor al jaren een knelpunt, waarvoor in planstudie Guisweg een oplossing wordt gezocht. Inmiddels zijn rijk en regio het eens geworden over een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in deze regio te verbeteren. Deze maatregelen zijn onderdeel van de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn. Voor zowel de corridorstudie als de projecten AVANT en Guisweg – die beiden onder de paraplu van de corridorstudie vallen – geldt dat de omgeving op dit moment kan reageren op de verschillende plannen
De termijnen voor het indienen van de reacties zijn als volgt. Planstudie Guisweg tot en met 14 juli, Planstude AVANT tot en met 19 juli en Corridorstudie Amsterdam-Hoorn tot en met 31 juli.