Tekst (smal)

Concessie Amstelland-Meerlanden met vijf jaar verlengd

  • 10-12-2019 08:50
Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam heeft besloten om de looptijd van de OV-concessie Amstelland-Meerlanden met vijf jaar te verlengen. De totale looptijd van de concessie komt daarmee uit op vijftien jaar en eindigt in december 2032.

De concessie Amstelland-Meerlanden is op 10 december 2017 van start gegaan voor de duur van tien jaar, met de mogelijkheid om deze periode met vijf jaar te verlengen. Connexxion heeft onlangs een schriftelijk verzoek ingediend bij de Vervoerregio Amsterdam voor deze verlenging. 

Voor het goedkeuren van de verlenging van de looptijd moet aan een aantal criteria worden voldaan. Zo moet de vervoerder uiterlijk vijf jaar na aanvang van de concessie in zero-emissiebussen en bijbehorende productiemiddelen investeren. Ook moet uit de OV-klantenbarometer blijken dat het vervoer door de reiziger jaarlijks vanaf de start van de concessie met minimaal een 7,2 wordt gewaardeerd. Verder moet de vervoerder zijn verplichtingen vanaf de start van de concessie in voldoende mate zijn nagekomen. Omdat Connexxion aan alle criteria heeft voldaan, heeft het dagelijks bestuur ingestemd met verlenging van de concessieperiode.

Zie hier de bekendmaking