Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom, smal)

ZaanIJtangent

Vervoerregio Amsterdam werkt samen met de gemeente Amsterdam en Zaanstad aan een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV) tussen Zaandam en Amsterdam-Noord: de ZaanIJtangent.

Tekst (2 kolommen)

Deze kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer is nodig, omdat de mobiliteit tussen de Zaanstreek en Amsterdam-Noord de komende jaren verder toeneemt. De projectpartners willen zo de bereikbaarheid per OV van nieuwe woon- en werkgebieden verbeteren.

De maatregelen

De ZaanIJtangent wordt onderdeel van R-net, het HOV-netwerk door de Randstad. Daarom voeren we maatregelen uit, die de snelheid en betrouwbaarheid van de bussen tussen Zaanstad en Amsterdam zullen verbeteren.

De maatregelen voor de ZaanIJtangent zijn onder meer:
• Een grotendeels vrije busbaan voor een snellere doorstroming van de bus en van het overige verkeer
• Herindeling van kruisingen en aanpassing van verkeersregelinstallaties
• Goede aansluiting op de Noord/Zuidlijn

Een aantal kleine projecten is al uitgevoerd. De ZaanIJtangent moet in 2017 klaar zijn als de Noord/Zuidlijn gaat rijden.

Samenwerking

Vervoerregio Amsterdam werkt voor de ZaanIJtangent samen met gemeente Amsterdam, met stadsdeel Amsterdam-Noord en met gemeente Zaandam.

Investering

Het project ZaanIJtangent vergt een investering van 60 miljoen euro. Hiervan draagt het Rijk de helft bij (vanuit het Actieprogramma regionaal openbaar vervoer).

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar:
• http://www.zaanijtangent.nl/ (hier vindt u de interactieve kaart)
• Flyer ZaanIJtangent
• projectpagina Klaprozenweg
• www.amsterdam.nl/noordzuidlijn/