Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom, smal)

Openbaar vervoer in de Vervoerregio Amsterdam

Als opdrachtgever is de Vervoerregio Amsterdam verantwoordelijk voor het openbaar vervoer (OV) in de vijftien gemeenten in de regio. Het gebied is verdeeld in vier delen. Per deelgebied verleent de Vervoerregio Amsterdam aan een vervoerbedrijf een concessie, een exclusief recht om het openbaar vervoer te verzorgen. Deze concessies worden volgens de Wet Personenvervoer in concurrentie aanbesteed in de streek en onderhands gegund in de concessie Amsterdam.

Vervoerregio Amsterdam heeft de volgende vier concessies:
• Stadsconcessie Amsterdam
• Streekconcessie Amstelland-Meerlanden
• Streekconcessie Waterland
• Streekconcessie Zaanstreek

OV-wensen en randvoorwaarden

De wensen en randvoorwaarden voor het OV worden vastgelegd in de Programma's van Eisen (PvE). Hierin staan bijvoorbeeld kwaliteitseisen zoals stiptheid, aansluitingen en rituitval, maar ook de netheid van het voertuig, de vriendelijkheid van het personeel en voorzieningen in de bus zijn hierin opgenomen. Vervoerregio Amsterdam controleert regelmatig of vervoerders de afspraken in het PvE nakomen. Wanneer dat niet zo blijkt te zijn, kunnen zij hier een boete voor krijgen. Met dit beleid spoort de Vervoerregio de vervoerders aan om de afgesproken kwaliteit ook echt te leveren.