Header met kruimelpad

Fasering van initiatief naar realisatie

Tekst (1 kolom, smal)

Beheerfase

Het project is gerealiseerd. De wegbeheerder neemt de ‘prestatie’ in gebruik. Daar hoort ook de onderhoudsverantwoordelijkheid bij.

Tekst (1 kolom, smal)

Van prestatie naar asset. Van realisatie naar beheer.

Financiële afsluiting van het project betekent dat de ‘prestatie’ door de wegbeheerder is geleverd en de bereikbaarheidsmaatregel in gebruik is genomen. In geval van (nieuwe) infrastructuur geldt de voorwaarde dat er ook een overdracht heeft plaats gevonden naar de beheerfase. Vanaf dat moment is de prestatie een ‘asset’. Daarvoor vindt dagelijks onderhoud plaats en na een langere periode grootschalig vervangingsonderhoud.

De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud (B&O) ligt altijd bij de wegbeheerder. Voor tram- en metro-infrastructuur zijn afspraken gemaakt tussen de Vervoerregio en de afdeling Eigendom & Beheer van ‘Metro en Tram’ (MeT) van de gemeente Amsterdam. De verantwoordelijkheid voor B&O ligt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam via de delegatie van de opdrachtgeversbevoegdheden uit de Wet Lokaal Spoor. De formele rol van de Vervoerregio voor dergelijke B&O-projecten is ook ‘subsidieverlener’.
Tekst (1 kolom, smal)

Toekomstvaste investering

De ‘gebruikstermijn’ van een project houden we vast. De financiële bijdrage vanuit de Vervoerregio gaat uit van toekomstvaste en robuuste investeringen. Dit om te voorkomen dat partijen na korte tijd de functionaliteit van een bereikbaarheidsmaatregel verwijderen of verminderen. In een uitwerking van een maatregel is, op basis van argumentatie, afwijken van de referentie ‘toekomstvast’ een optie. Bijvoorbeeld als voor het rendement en belang voor de Vervoerregio en partijen, een kortere periode gerechtvaardigd is. De Vervoerregio zal ook deze ‘afwijking’ in de ‘beheerfase’ vasthouden.

Tekst (1 kolom, smal)

Welke informatie?

Aan het begin van de beheerfase kunnen partijen een evaluatie naar het effect van de gerealiseerde bereikbaarheidsmaatregel afspreken. Bij het verlenen van de beschikking kan opname van een evaluatie een voorwaarde zijn. Na afronding van de realisatiefase kunnen partijen verder afspreken over de uitvoering van de evaluatie. De Vervoerregio kan hiervoor een financiële bijdrage verlenen volgens het principe van een studie.

Bij het vasthouden van gegevens gaat het primair om de volgende informatie:

 • Wegbeheerder/aanvrager
 • Prestatie en functionaliteit
 • Omvang financiële bijdrage
 • Eventuele afwijking als er geen sprake is van toekomstvaste investering
 • Afspraken en resultaten evaluatie

Doelen 

Borging van:

 1. uitgevoerde maatregelen en daarmee de geleverde prestatie en functionaliteit;
 2. afgesproken minimale gebruikstermijn;
 3. eventuele evaluatie van effecten.
Resultaat
 • Actueel inzicht in de gerealiseerde projecten (en hun effecten)
 • met afgeronde realisatiefase
 • en onderscheid naar de vier Investeringsagenda’s.

Tekst items

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.