Banner met afbeeldingen
  • Bestuur en Organisatie

Tekst (1 kolom, smal)

Bestuur & Organisatie

De Vervoerregio is een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten op het gebied van verkeer en openbaar vervoer. Om op een goede manier te overleggen en besluiten te nemen zijn er diverse (bestuurs)vormen van overleg: De regioraad, het dagelijks bestuur, portefeuillehoudersoverleggen en commissies.

Naast de bestuurders is een ambtelijke organisatie binnen de Vervoerregio Amsterdam actief om namens de gemeenten besluitvorming voor te bereiden, regionaal beleid op stellen, concrete projecten te initiëren en uit te voeren én samenwerking tussen betrokken partijen tot stand te brengen.